Informacje o kancelarii prawnej

Kancelaria radcy prawnego Anety Jóźwiakowskiej udziela porad prawnych i zapewnia pełną obsługę prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym i instytucjonalnym w języku polskim i włoskim. Siedziba naszej kancelarii mieści się w centrum Lublina.

 

Biblioteczka z książkami

 

Moje wykształcenie i doświadczenia zawodowe

W dniu 27 października 1999 r. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uzyskałam wpis na listę radców prawnych pod nr Lb-1080. Karierę prawniczą rozpoczęłam, będąc na aplikacji radcowskiej, od pracy w Urzędzie Rejonowym w Lublinie (Starostwie Powiatowym) w zespole radców prawnych. W pracy tej nabyłam doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz spraw związanych z nieruchomościami, szeroko pojętego prawa administracyjnego.

Następnie zatrudniona byłam w Urzędzie Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie na stanowisku głównego specjalisty ds. prawnych. Tam dobrze poznałam problematykę związaną z prawem energetycznym, jak również działalnością przedsiębiorstw energetycznych w zakresie działalności regulowanej. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących energetyki oraz obowiązującego porządku prawnego w tym zakresie.

 

Doświadczenie zawodowe

Nabyłam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, w szczególności postępowań przed Sądem Antymonopolowym w Warszawie, przed którym występowałam jako radca prawny pełnomocnik Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jak również postępowań związanych z zamówieniami publicznymi. Wykonując pracę w URE, zajmowałam się także przeprowadzaniem postępowań z zakresu zamówień publicznych ze strony zamawiającego polegających na działaniach w zakresie od opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wyboru oferty i podpisania umowy.

 

Rozpoczęłam działalność w formie Kancelarii Radcy Prawnego, którą kontynuuję do dziś. W ramach Kancelarii współpracuję z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa tak, aby obsługa prawna świadczona przez Kancelarię była profesjonalna, umożliwiająca prawidłowość wszystkich działań w zakresie prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej i innej. Praca moja ukierunkowana jest na postępowania z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa stosowanego przez organy administracji publicznej i samorządowej, w tym prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowego. Zajmuję się także prawem pomocy społecznej. W ramach Kancelarii prowadziłam sprawy z zakresu zamówień publicznych ze strony wykonawców polegających na pomocy w opracowywaniu ofert, składaniu protestów i odwołań. Przez prawie dwa lata w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie świadczyłam usługi jako ekspert ds. kontroli postępowań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonych przez podmioty korzystające ze środków unijnych. Uczestniczyłam aktywnie w procesie kontroli realizacji programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.

 

W roku 2009/2010 sprawowałam funkcję koordynatora projektu unijnego p.t. „Zachowanie miejsc pracy w kryzysie – szkolenia dla osób pracujących w województwie lubelskim” realizowanym przez Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A., Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Targach Lublin wspomagam pod kątem prawnym bieżącą pracę Zarządu i Rady Nadzorczej. W ramach Kancelarii obsługuję także przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane, gdzie niezbędna jest dobra znajomość procesów inwestycyjnych, przepisów prawa budowlanego, jak również prawa zamówień publicznych. Aktywnie uczestniczyłam w projekcie budowy hali wystawienniczo-targowej w Lublinie.


Nieobca mi jest także problematyka związana ze sprawami celnymi oraz rejestrowymi, jak również finansowymi. W roku 2001 ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu Wydział Zarządzania i otrzymałam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz obowiązującego porządku prawnego w tym zakresie.

Pracując w Urzędzie Miasta Lublin, nabyłam doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa oraz Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa, szeroko pojętego prawa lokalowego. Praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie dostarczyła mi wiedzy z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz egzekucji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, jak również egzekucji sądowej szeroko pojętej. W Ośrodku bowiem głównie zajmuję się prowadzeniem spraw egzekucyjnych. Praca w spółkach telekomunikacyjnej i komunalnej pozwoliła mi na zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania wszelkiego rodzaju umów oraz dokumentów związanych z prawem pracy (w tym przy zwolnieniach grupowych, porozumieniach itp.).

 

Dotychczasowe doświadczenie i umiejętność komunikacji pozwoliła mi na rozpoczęcie pracy także jako trener. Prowadzę szkolenia z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.