Prawo rodzinne i opiekuńcze

Spotkanie rodziny z radcą prawnym

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje stosunki prawne i zajmuje się wszystkimi zależnościami majątkowymi i pozamajątkowymi wewnątrz rodziny i w stosunku do osób trzecich. Prawo rodzinne dotyczy stosunków osobistych lub majątkowych między wstępnymi, zstępnymi, przysposobionymi i przysposabiającymi. Są to trudne sprawy, wymagające dużej wiedzy prawnej i doświadczenia.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Zajmujemy się wszystkimi aspektami prawa małżeńskiego, regulującego trwanie i ważność małżeństwa. Pomagamy w zawiłych sprawach rozwodowych lub o separację, a także związanych z władzą rodzicielską. Prawo rodzinne obejmuje też sprawy dotyczące podziału majątku, ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz rozliczania nakładów finansowych. Podejmujemy się pomocy przy prawnej stronie prowadzenia adopcji oraz ustalenia kurateli i władzy opiekuńczej.

 

Rozwody i alimenty – pomoc prawna

Ubiegamy się w imieniu klienta o ustalenie obowiązku alimentacyjnego oraz określenie wysokości świadczenia, w tym obniżenia lub podwyższenia alimentów. W przypadku uchylania się byłego małżonka od płacenia pomagamy w egzekucji zaległych alimentów.

Oferujemy pomoc przy:

  • rozwodach i unieważnieniach małżeństwa,
  • separacjach,
  • powierzeniach i wykonywaniach władzy rodzicielskiej oraz ustaleniach kontaktów z dziećmi,
  • zniesieniach wspólności majątkowej małżonków i podziale majątku wspólnego,
  • ustaleniach wysokości alimentów, podwyższeniu, obniżeniu lub uchyleniu obowiązku alimentacyjnego.

Działamy rozważnie i dyskretnie, podchodząc do każdej prowadzonej sprawy z należytym wyczuciem.