Prawo cywilne

Odbieranie kluczy

Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i prawnymi, wyznaczając ogólne granice autonomii podmiotów i uwzględniając interes powszechny. Odmiennie niż w innych dziadzinach prawa charakteryzuje się ono swobodą w kształtowaniu stosunku prawnego na podstawie umów, jedynie w granicach zasad współżycia społecznego, właściwości stosunku i ustawy.

Nasza kancelaria podejmuje się prowadzenia wszelkich spraw w dziedzinie prawa cywilnego. Zajmujemy się prawem rodzinnym i opiekuńczym, które normuje stosunki prawne i majątkowe w rodzinie oraz wobec osób trzecich. Pomagamy w prowadzeniu spraw rozwodowych, adopcyjnych, związanych z kuratelą, ustaleniem opiekuna prawnego oraz alimentami.  

Oferujmy nasze usługi związane z prawem spadkowym dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne osoby i podmioty prawa. Zajmujemy się testamentami, zapisami, zachowkami i wszystkim innymi sprawami powiązanymi z dziedziczeniem.

 

Opinie i umowy, reprezentowanie w postępowaniach

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy cywilnoprawne oraz handlowe w celu ustalenia warunków najbardziej dogodnych dla reprezentowanej strony. Oferujemy usługi z zakresu prawa cywilnego związane z zawieraniem i negocjowaniem umów, jak również sporządzaniem pozwów i pism procesowych, a także reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi. Wykonujemy opinie prawne w zakresie prawa cywilnego.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Podejmujemy się zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, również przed Sądem Najwyższym.