Windykacja należności

Windykacja długów jest pojęciem bardzo pojemnym i zgodnie z definicją obejmuje windykację polubowną, tzw. miękką lub sądową, tzw. twardą. Działanie w naszej kancelarii rozpoczynamy zwykle od negocjacji z dłużnikiem i podjęcia próby polubownego ściągnięcia długów. W sytuacjach bardziej skomplikowanych, w których ugodowe odzyskanie należności jest niemożliwe, wdrażamy bardziej zdecydowane działania i doprowadzamy do postępowania sądowego, egzekucyjnego, a nawet karnego.

Windykacja należności

Metody windykacji należności

Nasi prawnicy podejmują się:

  • przygotowania wezwania do zapłaty,
  • dochodzenia i odzyskiwania należności na drodze rozwiązań polubownych, sądowych lub egzekucyjnych,
  • doprowadzenia do ugody sądowej lub pozasądowej,
  • przygotowywania pozwów i pism procesowych,
  • reprezentowania klienta w windykacyjnych sprawach sądowych,
  • sporządzania wniosków i pism egzekucyjnych,
  • monitorowania postępowania egzekucyjnego.

W ramach naszej działalności oferujemy pełen wachlarz usług związanych z windykacją należności. Badamy wypłacalność dłużnika, przeprowadzamy cały proces i doprowadzamy do egzekucji. Jeśli trafiłeś na nierzetelnego kontrahenta i bezskutecznie oczekujesz na swoją należność, konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnej.