Prawo pracy

W Polsce prawo pracy regulowane jest przez kodeks pracy oraz inne akty prawne. Określają one zobowiązania związane ze stosunkiem pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Regulują również zasady funkcjonowania organizacji pracowników i pracodawców oraz układu zbiorowego.

Praca jest wartością konstytucyjnie chronioną i związana jest z poszanowaniem godności człowieka. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad i praw wynikających z kodeksu pracy. Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są sprawy związane z utrzymaniem pracy, należytym wynagrodzeniem za nią i wszelkimi niesprawiedliwościami, jakie może napotkać pracownik w konfrontacji z pracodawcą. Pomagamy również pracodawcom w dochodzeniu praw od pracowników, którzy naruszyli kodeks pracy.

Podpisywanie umowy

Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców

Oferuje doradztwo prawne, a także reprezentujemy klientów przed sądem pracy w procesach dotyczących:

  • ustalenia stosunku pracy,
  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
  • zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
  • zapłaty odszkodowania w  sporach z zakresu prawa pracy,
  • molestowania, mobbingu i dyskryminacji.

Zajmujemy się również przygotowaniem umów, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji. Doradzamy w sprawach zwolnień grupowych oraz układów zbiorowych pracy. Pomagamy w przygotowaniu regulaminów pracy, w tworzeniu systemów motywacyjnych, wynagradzania i premiowych oraz we wszystkich innych sprawach związanych z szeroko pojętym prawem pracy.