Obsługa osób fizycznych

Nasza kancelaria prowadzi obsługę prawną osób fizycznych. Klientom indywidualnym zapewniamy kompleksową pomoc we wszystkich dziedzinach prawa. Możecie zgłaszać się do nas i oczekiwać na pomoc prawną oraz pełną dyskrecję. Staramy się jak najbardziej wnikliwie rozpatrywać każdą sprawę i poświęcać tyle czasu na jej rozpatrzenie, ile wymaga tego stopień jej komplikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej kancelarii. Zajmujemy się nie tylko prawem rodzinnym, rozwodami, sprawami majątkowymi i rodzicielskimi, ale także innymi kwestiami z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego i windykacji.

Obsługa osób fizycznych

Konsultacje i opinie prawne, reprezentacja przed sądem

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną i usługi związane z:

  • reprezentowaniem klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym,
  • udzielaniem porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzaniem opinii prawnych,
  • sporządzaniem umów z odpowiednim zabezpieczeniem interesów klienta,
  • reprezentowaniem klienta na etapie negocjacji i prób ugodowego rozwiązania sporu,
  • sporządzaniem pism w postępowaniu sądowym takich jak: wnioski, apelacje, pozwy, pisma przygotowawcze w toku sprawy, odpowiedzi
  • na pisma strony przeciwnej, skargi kasacyjne itp.,
  • sporządzaniem zażaleń i odwołań oraz innych pism w toku postępowania administracyjnego.