Sprawy sądowe

W wielu sytuacjach życiowych i biznesowych spory dochodzą do etapu, w którym załatwienie sprawy polubownie staje się niemożliwe i ostatecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Wówczas pomóc mogą prawnicy z zaufanej kancelarii .

Współpraca z naszą kancelarią dotyczyć może również spraw sądowych. Obsługujemy osoby prawne, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Mogą one liczyć na pełną pomoc na wszystkich etapach postępowania przed sądami. Wspieramy klientów już na etapie postępowania przygotowawczego. Reprezentujemy ich w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym we wszystkich rodzajach spraw.

Młotek sędziowski

Jak działamy reprezentując klienta przed sądem?

Nasze usługi obejmują występowanie w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych lub oskarżycieli prywatnych na wszystkich etapach postępowania. Zajmujemy się wieloma dziedzinami prawa, również prawem karnym. Reprezentujemy klientów przed organami ścigania. Wspieramy na etapie postępowania wykonawczego, występując w ich imieniu z wnioskami o odroczenie, przerwę w wykonywaniu kary lub warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Rozpoczynamy od analizy dostępnych rozwiązań i oceniamy ryzyko. Gromadzimy materiał dowodowy i przygotowujemy pisma procesowe. Reprezentujemy klienta w postępowaniu i zabezpieczamy jego prawa i roszczenia. Robimy wszystko dla uzyskania korzystnego orzeczenia końcowego Więcej informacji o usługach prawnych naszej kancelarii można uzyskać kontaktując się z nami.