Obsługa podmiotów gospodarczych – obsługa prawna firm i spółek

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jak również podmiotów w innych formach prawnych.

Figurka temidy

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Proponujemy stałą lub doraźną obsługę podmiotów gospodarczych, w ramach której:

  • udzielamy konsultacji i porad prawnych w kwestiach bieżącej działalności,
  • uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami,
  • służymy pomocą prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego i administracyjnego,
  • reprezentujemy właścicieli firm przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i karnoskarbowych oraz przed sądami
  • administracyjnymi,
  • sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące obrotu gospodarczego,
  • pomagamy przy rejestracji spółek oraz w takcie przekształceń formy prawnej,
  • dochodzimy roszczeń umownych i deliktowych,
  • udzielamy pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych,
  • opiniujemy i redagujemy statuty, regulaminy i inne akty prawne.

Z naszymi klientami współpracujemy na podstawie umów na czas określony i nieokreślony lub doraźnie. Pomagamy firmom, spółkom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą w wypracowywaniu optymalnych metod dochodzenia swoich praw.